Trafikplanering

Helsingborgs stad tar ställning för miljön. Det betyder att vi inom staden också måste ta ansvar för att vi får ett hållbart transportsystem. Det kan vi göra bland annat genom att planera rätt så att det blir lättare för dig som bor i Helsingborg att resa hållbart.

Trafikplanering handlar om att planera och bygga en stad där du enkelt, tryggt, säkert och miljövänligt kan röra dig mellan olika platser, oavsett om du går, cyklar, åker buss eller åker bil. De planer och strategier vi arbetar efter hjälper oss att skapa en attraktiv stad med miljövänlig trafik.

Läs Helsingborgs stads strategier och planer kring trafikplanering.