Adresskarta

Adresskartan innehåller samma information som Helsingborgskartan, men fokuserar på adresser. Produkten framställs i större skala.

Adresskartan används ofta för turistinformation, planering, informationsskyltar, trycksaker eller på webben.

Se information om Helsingborgskartan här.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Kartskala

1:1000 – 1:5000

Format

pdf, gif, jpg, tif eller i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och kostnaden beror på utsnitt och arbetstid. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se