Helsingborgs väggkarta

Väggkartan är en stadskarta lämplig för översikt vid stadsplanering, den är lutad 70 grader för att passa formatet. Väggkartan visar bland annat vägnamn, fastighetsnamn, platsnamn, byggnader, bostadsområden, industriområde och grönområden.

Aktualitet

2019

Kartskala

1:4000

Kartans storlek

300 x 140 centimeter

Format

pdf

Kostnad

3125 kronor + moms 6 procent

Beställning

Du kan beställa kartan genom att ringa Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00 eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se