Helsingborgskartan (tryckt)

Den tryckta helsingborgskartan är en karta med Helsingborgs tätort på framsidan. Baksidan visar övriga tätorter samt en översikt av hela kommunen.

Den här kartan finns även nedvikt med ett gatunamnsregister i en plastficka.

Del av den tryckta Helsingborgskartan, sid 1

Del av den tryckta Helsingborgskartan, sid 2

Aktualitet

Tryckt 2018

Kartskala

Tätorter 1:12 000 och översikt 1:50 000

Format

100 x 70 centimeter

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

70 kronor inklusive moms

Beställning

Du kan köpa kartan på Helsingborg kontaktcenter (Stortorget 17). Du kan också beställa kartan genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.