Infraröda flygbilder (IR-bilder)

Nära infraröda bilder används oftast för att göra analyser på växtlighet. Bilderna gör det till exempel möjligt att se om ett område är fuktigt, vilken vegetation som finns, se vissa trädarter, om våtmarker är utdikade och om det finns stigar eller småvägar i ett skogsparti.

Nära infrarött (NIR) är en del av det infraröda området och utgör våglängderna strax över det synliga ljuset. Våra flygbilder täcker hela Helsingborgs kommun och togs den 15 juli 2017. De har en geometrisk upplösning på 0,16 meter och har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik.

Du kan även beställa flygbilder inom de synliga våglängderna från samma tid eller bilder som är tagna tidigare eller senare för att till exempel jämföra olika perioder. Se information om flygfoto/ortofoto.

Har du använt våra infraröda flygbilder?

Oavsett om du hämtar våra infraröda flygbilder via vår öppna data-portal eller beställer dem från oss, får du mer än gärna höra av dig och berätta vad du har använt dem till. Det hjälper oss i vårt arbete med att ta fram användbara karttjänster och -produkter. Hör av dig till oppnadata@helsingborg.se.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

15 juli 2017

Format

Digitalt georefererade tiff-bilder

Referenssystem

Sweref 99 13 30

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

IR-bilder finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data.

Kostnad

IR-bilder kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning