Beslut

I förrättningen fattar vi olika beslut. Dessa redovisar vi i protokollet tillsammans med en redogörelse för ärendet.

Om du ska betala ersättning redovisar vi detta i ett ersättningsbeslut och när mark byter ägare fattar vi ett beslut om tidpunkt för tillträde.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara avslutar vi förrättningen genom ett avslutningsbeslut. Du får då ett skriftligt meddelande om detta. Om du är missnöjd med något beslut har du rätt att överklaga detta.