Betalning

När vi avslutar förrättningen skickar vi en räkning till dig.

Denna ska du betala inom 30 dagar från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Här kan du se våra priser.