Handlingar

När registreringen är klar får du en kopia av ärendet. I det ingår karta, beskrivning, protokoll och eventuella bilagor.