Fairtrade City

Sedan 2013 är Helsingborg en Fairtrade City, vilket är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. 

Diplomeringen Fairtrade City följs upp och revideras vartannat år. Kriterierna är till exempel:

  • Att andelen fairtrade-märkta produkter i kommunens verksamheter ökar.
  • Att utbudet av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer och restauranger i Helsingborg ständigt ökar.
  • Att konsumtionen av fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser ökar.
  • Att fler och fler Helsingborgare känner till begreppet och innebörden av rättvis handel.

Helsingborg Fairtrade City har en styrgrupp med representanter från näringsliv, Helsing­borgs stad och intresseorganisationer. Styrgruppen arbetar med informationsinsatser om Fairtrade City och rättvis handel i Helsingborg, exempelvis på World Fair Trade Day i maj och under Fairtrade Fokus-veckorna i oktober. Läs mer om Fairtrade City på styrgruppens facebooksida.

Inom Helsingborgs stads egen organisation arbetar vi för att öka inköpen av fairtrade-produkter. Exempelvis var 90 procent av kaffet som köptes in till staden fairtrade-märkt under 2018.

När du som konsument väljer fairtrade-produkter bidrar du bland annat till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, att demokrati och miljöhänsyn främjas i produktionen och att barnarbete motverkas.

Fikar ni fairtrade på ditt jobb? Läs mer på fairtrade.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?