Vårt ekologiska fotavtryck

Om alla på jorden skulle använda lika mycket resurser som en helsingborgare så skulle det behövas cirka tre jordklot, vilket är långt ifrån hållbart. Staden arbetar ständigt för att minska det ekologiska fotavtrycket. Här kan du läsa mer om det ekologiska fotavtrycket och vad som gömmer sig bakom siffrorna.

Helsingborgarens ekologiska fotavtryck är något mindre än genomsnittet för svenskar men långt ifrån hållbart. Det motsvarar ett ekologiskt fotavtryck på cirka 5,2 globala hektar per person (2016). Globala hektar kan sedan omvandlas till antal jordklot.

Direkt och indirekt påverkan

Det ekologiska fotavtrycket består dels av en direkt påverkan och dels en indirekt. Den direkta påverkan är den del som sker i samband med att vi konsumerar, till exempel utsläpp från bilen när vi kör. Den indirekta är den påverkan som har uppstått längs med hela kedjan av leverantörer ur ett så kallat livscykelperspektiv, till exempel vid tillverkning och transport av bilen till bilhandlaren.

Den största delen av det ekologiska fotavtrycket, cirka 80 procent för en helsingborgare, står den indirekta påverkan för. Den direkta påverkan, det vill säga de kvarvarande 20 procenten, består till 90 procent av utsläpp av fossila bränslen.

Mat har störst påverkan

Kategorin mat har störst ekologiskt fotavtryck, följt av transporter samt energi och vatten. Vi talar ofta om att den största miljöpåverkan kommer från ”biffen, bilen och bostaden”. Tillsammans svarar de tre kategorierna för cirka tre fjärdedelar av det totala ekologiska fotavtrycket från Helsingborgarna.

Hushållens ekologiska fotavtryck per område 2016, uttryckt i procent.

Detta gör Helsingborgs stad för att minska fotavtrycket

Helsingborgs stad arbetar hela tiden för att minska kommunens ekologiska fotavtryck. Läs mer om stadens miljöarbete. Vill du testa ditt eget fotavtryck rekommenderar vi WWF:s klimatkalkylator. Vill du sedan själv bidra till att minska det ekologiska fotavtrycket finns det lokala tips.