Helsingborgarnas utsläpp av växthusgaser

Våra utsläpp av växthusgaser påverkas av vanor som hur vi reser, hur vi bor och vad vi handlar för mat. Att minska vår klimatpåverkan är en enorm utmaning, men den goda nyheten är att livsstilen bakom den går att förändra.

Cyklist på hyrd, gul cykel på grusväg.
Foto: Albin Wahlgren/albinfoto.se

Vi som bor och verkar i Helsingborg bidrar varje dag till utsläpp av växthusgaser när vi till exempel kör bil och värmer upp våra hus. Vi bidrar också till utsläpp av växthusgaser när vi handlar mat, varor och olika saker, även om de utsläppen ofta sker i andra länder där varorna produceras. Våra semesterresor med flyg till andra länder är en stor utsläppskälla.

Störst utsläpp från transporter

Inom Helsingborg är transporterna den största källan till utsläpp av växthusgaser. Bara våra resor med personbilar står för en fjärdedel av alla utsläpp i området. Stora utsläpp kommer också från industrier, arbetsmaskiner och plastavfall som bränns för att producera fjärrvärme.

Vår livsstil styr utsläppen

De totala utsläppen som vi helsingborgare orsakar, både inom kommunen och i andra länder kallar vi våra konsumtionsbaserade utsläpp. Hit räknas utsläpp från vår konsumtion av matresorboende och shopping. Hur stora de utsläppen är bestäms av vår livsstil och de val vi gör i vardagen. Andra delar av våra totala utsläpp har vi däremot svårare att påverka. Det kan till exempel vara utsläpp från investeringar i infrastruktur, byggande av bostäder och kommunala inköp av varor och tjänster.

De totala utsläppen av växthusgaser från konsumtion är ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år i Helsingborg. Invånarnas konsumtion av mat, resor, boende och shopping står för 6,4 ton alltså ungefär två tredjedelar av de utsläppen, den offentliga konsumtionen för ca 1 ton och investeringar i infrastruktur och bostäder med mera står för ca 2,7 ton. För att klara de långsiktiga klimatmålen behöver vi komma ner till runt ett ton totalt sett.

Vill du mäta hur just din livsstil påverkar klimatet? Ta hjälp av en klimatkalkylator som kan räkna fram utsläppen och visa varifrån de kommer.

Klimatpåverkan i vardagen

Läs mer om vår klimatpåverkan och våra utsläpp från olika delar av vardagslivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.