Mat och kost

Nästan en femtedel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från produktion av livsmedel. För att minska de utsläppen behöver vi förändra hur vi producerar maten vi äter och våra kostvanor. Helsingborg arbetar med klimatpåverkan från livsmedel i skolprojekt och genom upphandling. Du kan bidra till att minska utsläppen genom att äta mer växtbaserat och genom att slänga mindre mat.

Foto: Helsingborgs stad

När livsmedel produceras i samhället släpps olika växthusgaser ut. Några exempel är metangas som bildas vid matsmältning hos idisslande djur, lustgas från stallgödsel och koldioxid från arbetsmaskiner eller uppvärmning av växthus. Kött är det livsmedel som påverkar klimatet mest. Den största delen av utsläppen sker under själva köttproduktionen när djuren idisslar, foder odlas och gödsel lagras, sprids eller tillverkas.

Det här vill Helsingborg:

  • Helsingborgs stad vill halvera hela Helsingborgs klimatpåverkan från livsmedel till år 2035.

Det här gör Helsingborg:

Det här kan du göra:

  • Ät mer växtbaserat, släng mindre mat, och köp inte mat som du inte behöver.
  • Välj närproducerad mat som är i säsong för att bidra till att minska utsläppen från långa transporter som påverkar klimatet.
  • Kontakta stadens energi-och klimatrådgivare för att få tips om klimatvänliga livsmedel.
  • Skriv under Helsingborgarnas klimatavtal och fundera på hur du kan förändra dina köpvanor. Bestäm själv hur du vill göra skillnad.