Resor

Våra transporter är idag den största källan till utsläpp av växthusgaser i Helsingborg. Utsläppen kommer framförallt från resor med personbil. För att minska vår klimatpåverkan så måste vi utmana våra resvanor i vardagen och bygga ett samhälle där det är lätt att resa hållbart.

Den eldrivna och fossilfria Helsingborgsexpressen på busslinje 1 går mellan Råå och Dalhem.
Foto: Helsingborgs stad

Bilresor står idag för en mer än fjärdedel av koldioxidutsläppen från Helsingborg. Flygresor står också för en stor del av vår totala klimatpåverkan. Det beror på att vi flyger mer än någonsin och att en resa tur- och retur till södra Spanien ger ett ton utsläpp per resenär. Utsläppen av växthusgaser per invånare i Sverige är 9 ton per år. En enda flygresa ger alltså mycket påverkan på klimatet.

Det här vill Helsingborg:

Helsingborgs stad vill att:

  • Utsläppen från vägtrafik i staden ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.
  • Bilresorna ska stå för högst en fjärdedel av alla resor i staden år 2050.
  • Utsläppen från koncernens flygresor till Stockholm ska halveras under perioden 2016 till 2024.

Det här gör Helsingborg:

Helsingborgs stad arbetar med att möjliggöra fler hållbara resor och med att förändra våra resvanor staden.

  • Våren 2019 invigdes Helsingborgsexpressen, en spårvägsliknande buss som drivs med grön el. Samtidigt förnyades bussflottan som drivs med lokalproducerad biogas.
  • Vi bygger ut nya cykelvägar och skapar fler trygga cykelparkeringar vid skolorna.
  • Miljöverkstaden får elever på Helsingborgs skolor lära sig om hur vi kan resa hållbart.
  • Vi driver projektet Cykelvänlig arbetsplats för att fler arbetsplatser ska uppmuntra cykelpendling och anordnar prova på-kampanjer med kollektivtrafiken.
  • I projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 arbetar förvaltningar och kommunala bolag för att stadens egna tjänstefordon och fordon hos entreprenörer ska vara helt fossilbränslefria. Idag är andelen fossilbränslefritt drivmedel (biogas eller el) i fordonen och arbetsmaskiner 77 procent.
  • Alla förvaltningar i Helsingborgs stad betalar en extra avgift på 50 procent av priset för inköpta flygresor och resor med egen bil tjänsten. Pengarna läggs i en speciell pott som istället används för fria tjänsteresor inom Skånetrafiken och en rabatt på 6000 kronor för inköp av elcyklar inom staden. Målet med klimatväxlingen är att stadens anställda ska resa så hållbart som möjligt.

Det här kan du göra:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?