Resor

Transporter är idag den största källan till utsläpp av växthusgaser i Helsingborg. Utsläppen kommer framförallt från resor med personbil. För att minska vår klimatpåverkan så måste vi utmana våra resvanor i vardagen och bygga ett samhälle där det är lätt att resa hållbart.

Den eldrivna och fossilfria Helsingborgsexpressen på busslinje 1 stannar på hållplatsen Tingshuset.
Foto: Helsingborgs stad

Bilresor står idag för en mer än fjärdedel av koldioxidutsläppen från Helsingborg. Flygresor står också för en stor del av vår totala klimatpåverkan. En resa tur- och retur till södra Spanien ger ett ton utsläpp per resenär. Utsläppen av växthusgaser per invånare i Sverige är 9 ton per år. En enda flygresa ger alltså mycket påverkan på klimatet.

Det här vill Helsingborg

Helsingborgs stad vill att:

 • Utsläppen från vägtrafik i staden ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.
 • Bilresorna ska stå för högst en fjärdedel av alla resor i staden år 2050.
 • Utsläppen från koncernens flygresor till Stockholm ska halveras under perioden 2016 till 2024.

Det här gör Helsingborg

Helsingborgs stad arbetar med att möjliggöra fler hållbara resor och med att förändra våra resvanor staden.

 • Våren 2019 invigdes Helsingborgsexpressen, en spårvägsliknande buss som drivs med grön el. Samtidigt förnyades bussflottan som drivs med lokalproducerad biogas.
 • Vi bygger ut nya cykelvägar och skapar fler trygga cykelparkeringar vid skolorna.
 • Miljöverkstaden får elever på Helsingborgs skolor lära sig om hur vi kan resa hållbart.
 • Arbetsplatser i Helsingborg kan gå med i nätverket Cykelvänligast för att få stöd i att uppmuntra cykelpendling. Vi anordnar prova på-kampanjer med kollektivtrafiken.
 • I projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 arbetade förvaltningar och kommunala bolag för att stadens egna tjänstefordon och fordon hos entreprenörer skulle bli helt fossilbränslefria. Idag är andelen fossilbränslefritt drivmedel (biogas eller el) i fordonen och arbetsmaskiner 84 procent.
 • Alla förvaltningar i Helsingborgs stad betalar en extra avgift på 50 procent av priset för inköpta flygresor och resor med egen bil tjänsten. Pengarna läggs i en speciell pott som istället används för fria tjänsteresor inom Skånetrafiken och en rabatt på 6000 kronor för inköp av elcyklar inom staden. Målet med klimatväxlingen är att stadens anställda ska resa så hållbart som möjligt.

Det här kan du göra

 • Låt bilen stå när du har möjlighet och åk kollektivt, cykla eller gå istället.
 • Gå med i en bilpool, hyr bil eller dela den med på ett annat sätt, istället för att skaffa en egen.
 • Tanka biogas eller kör på el, om du behöver bilen för att ta dig till jobbet och klara vardagen. I Helsingborg finns flera tankstationer med biogas och laddstolpar för elfordon.
 • Semestra på hemmaplan eller välj tåget istället för flyget när du ska resa bort.
 • Kontakta stadens tågvägledning om du vill ha tips på hur du kan resa ut i Europa med tåg.
 • Skriv under Helsingborgarnas klimatavtal och fundera på hur du kan förändra dina resvanor i vardagen. Bestäm själv hur du vill göra skillnad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.