Miljörapporter

I Helsingborg kontrollerar vi regelbundet hur miljön mår. Vi mäter luftföroreningar, hur mycket förnyelsebar el staden producerar, hur många som åker kollektivt och mycket mer. Vi har tidigare även gett ut en miljörapport varje år som sammanfattade det gångna årets miljöarbete. 

Miljörapporterna inleddes med en serie artiklar om ett eller flera prioriterade områden och beskrev sedan hur arbetet med miljömålen i stadens miljöprogram hade gått. Helsingborgs stad slutade att ge ut miljörapporter 2016. Här hittar du miljörapporter från 2013 och framåt.

Kontakta miljoforvaltningen@helsingborg.se om du vill ta del av äldre rapporter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?