Sola i solarium

Solarier sänder ut UV-strålning som kan skada huden. Om du skulle bränna dig efter att du har solat, är det viktigt att du talar om det för den som har hand om solariet och att du anmäler brännskadan till Helsingborg kontaktcenter.

  • Alla solarier måste ha affischen ”Råd för att skydda din hälsa” väl synlig. Läs den innan du solar. Där står bland annat när du bör undvika att sola, hur ofta du får sola och hur du gör med tatueringar, sår eller krämer.
  • Bredvid varje solariebädd ska det finnas ett solschema som anger hur länge du bör sola beroende på vilken typ av hud du har. I ett obemannat solarium får du sola högst 15 minuter.
  • Krämer som förstärker solning får inte säljas på solariet.

Mer information om solarium finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Anmäl om du bränner dig på ett solarium

  1. Om du bränner dig när du har solat bör du genast kontakta solarieinnehavaren. Om solariet inte är bemannat ska det finnas ett telefonnummer till någon som du kan nå medan solariet är öppet.
  2. Gör en anmälan till Helsingborg kontaktcenter. Då gör miljöförvaltningen bland annat en kontroll och ser efter så att inte lysrören i bädden är för starka.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?