Faktura, inkasso och betalningsanmärkning

Det är viktigt att betala räkningar och fakturor i tid. Tänk på att du är skyldig att betala dina räkningar även under semestern. Det händer ofta att en konsument och en företagare har olika uppfattningar om en faktura. Som huvudregel gäller att det måste finnas ett avtal till grund för fordran, att företaget har rätt att få betalning från dig. 

Den som skickar en faktura till någon annan ska kunna visa att det finns ett sådant avtal. Ibland är konsumenten och företagaren överens om att det finns ett avtal, men oense om hur mycket konsumenten ska betala. Börja alltid med att begära en specificerad faktura.

Felaktig faktura

Om du anser att du fått en felaktig faktura är det viktigt att du bestrider fakturan. Det gör du genom att skicka ett rekommenderat brev eller ett mejl till din säljare, där du kort förklarar varför du tycker att fakturan är felaktig. Be om ett skriftligt svar inom tio dagar.

Inkasso

Många företag tar hjälp av inkassoföretag, som mot ersättning kräver in obetalda skulder. Inkassoföretaget skickar då ett kravbrev till dig. En inkassoavgift läggs på grundbeloppet. Datainspektionen som är en statlig myndighet, ser till att god sed, speciella regler, iakttas gällande inkassoverksamhet.

Det är inte säkert att din motpart tar hjälp av ett inkassoföretag. Många mindre företag vänder sig istället direkt till kronofogdemyndigheten för att få betalt. Om du betalar skulden direkt till den som du är skyldig pengarna efter att du har fått ett inkassokrav, bör du tala om det för inkassobolaget. Annars finns risken att inkassobolaget inte i tid får veta att skulden är betald och driver fordran vidare till Kronofogden. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Om du tycker att kravet är felaktigt, är det viktigt att skriftligen bestrida det genom att skriva både till fordringsägaren och till inkassobolaget.

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om att få hjälp av en domstol. Då ansöker man om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag/fastställande av skulden. Det är kronofogdemyndigheten som tar beslut om utslag. Utslaget kan ligga till grund för kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden. Utslaget ligger även till grund för en betalningsanmärkning – en ”prick”.

Det är därför viktigt att bestrida betalningsföreläggandet genom att skriva ett brev till kronofogdemyndigheten, där du förklarar varför du inte anser dig vara betalningsskyldig. Ärendet skickas då tillbaka till den som ansökt om betalningsföreläggandet. Det är sedan upp till denne att ta ärendet vidare till tingsrätten för prövning.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning betyder att en person inte har betalat sina skulder i tid. Om du till exempel ska få ett lån eller en annan kredit behöver långivaren information om hur låntagaren har skött sina tidigare affärer.  Läs mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdens webbplats.

Särskilda företag upprättar kreditupplysningsregister, där en del uppgifter registreras. Den som inte sköter sina ekonomiska åtaganden kan hamna i ett sådant register.

Betalningsanmärkningar som rör privatpersoner får noteras bara om din ”betalningsmiss” är fastställd av domstol eller annan myndighet. Uppgifterna står kvar i registret i tre år och tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?