Vad kan jag kräva vid fel eller störningar i semesterboendet?

Fel i boendet kan vara dålig städning, buller eller andra störningar. Företaget har rätt att avhjälpa det fel som du klagar på och om det inte är möjligt kan du kräva kompensation i form av ett prisavdrag.

Det är viktigt att klaga omgående när du upptäcker felet annars riskerar du att förlora dina rättigheter. Om det inte går att avhjälpa felet och det är stora, väsentliga fel så kan du ha rätt att häva hela avtalet och kräva pengarna tillbaka.

Det är du som måste kunna visa vad som är fel och felets betydelse för dig. Om du får merkostnader kan du ha rätt till ersättning för dem, exempelvis mellanskillnaden om du måste byta till ett dyrare boende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?