Att tänka på när du köper bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening, vars ändamål är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt. En bostadsrätt är alltså medlemmens andel i föreningens förmögenhet, och rätten att nyttja lägenheten. 

En bostadsrätt räknas i juridisk mening inte som fast egendom, utan som lös egendom.

Lagstiftning

Lagregler gällande bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (SFS 1991:614).

Upplåtelseavtal

Första gången en bostadsrätt säljs upprättas ett upplåtelseavtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. Detsamma gäller när en hyresrätt omvandlas till bostadsrätt.

Överlåtelseavtal

Varje gång bostadsrätten säljs vidare upprättas ett överlåtelseavtal mellan köparen och säljaren, som båda ska underteckna.

Inför köpet

Börja med att gå på många visningar. Lär känna marknaden och priserna, så att du vet vad som kan vara ett rimligt pris. När du hittat ett intressant objekt är det en bra idé att kontakta föreningens styrelse för att fråga om lägenhetens och fastighetens skick. Be att få veta vilka större reparationer som är på gång. Granska de senaste årens årsredovisningar, läs föreningens stadgar, tala med grannar, syna lägenheten och de gemensamma utrymmena, som till exempel källaren och tvättstugan, noga. Be även att få utdrag ur lägenhetsförteckningen, där det står om säljaren använt lägenheten som säkerhet för lån.

Besiktning

Det är viktigt att du som köpare av en bostadsrätt undersöker lägenheten noga. Det går inte att få ersättning från säljaren i efterhand för fel som du som köpare missat genom att inte undersöka lägenheten tillräckligt noga. Kontrollera även att spis, diskmaskin, tvättmaskin och liknande fungerar. Många bostadsrättsföreningar gör en besiktning i samband med att bostadsrättslägenheter byter ägare. Tänk på att den besiktningen endast är till för föreningens egen skull, inte för köparen. Mät bostaden för att kontrollera att mäklarens uppgifter stämmer.

Budgivning

I lagen finns inga bestämda regler för hur en budgivning ska gå till, utan den kan gå till på många olika sätt.

Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen, eller välja att avbryta den. Det är säljaren som väljer vem han vill ha som köpare, och som budgivare har du inte rätt att få annan information än att du får, eller inte får köpa bostadsrätten.

Mäklare

Om du har köpt eller sålt en bostad och är missnöjd med mäklaren så finns det hjälp att få. Om du menar att mäklaren inte har uppfyllt sina skyldigheter och du därför har gjort en ekonomisk förlust, så kan mäklaren bli skyldig att ersätta dig. Uppstår det en tvist som inte går att lösa med mäklaren kan du anmäla till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd och Fastighetsmäklarinspektionen. Börja dock med att kontakta konsumentrådgivningen för råd.

Att bli medlem i föreningen

Bostadsrättsföreningens styrelse avgör om någon ska antas som ny medlem i föreningen. Den som har köpt en bostadsrätt måste ansöka om medlemskap omedelbart efter förvärvet. Det kan vara lämpligt att be om ett förhandsbesked från styrelsen innan köpet sker. Om du blir nekad medlemskap kan du få frågan prövad i Hyresnämnden.

Årsavgift

Årsavgifterna tas ut för att täcka kostnaderna för föreningens verksamhet. Det handlar bland annat om driftskostnader, underhåll och finansiering. Avsättning till yttre och inre reparationsfond görs också via årsavgifterna. Trots namnet betalas årsavgifterna i de flesta föreningar varje månad eller kvartal i förskott.

Fonder

I stadgarna för bostadsrättsföreningen bör det stå hur pengar ska användas för framtida underhåll av föreningens hus. Ofta har man två fonder: en yttre reparationsfond för hela fastigheten och ett antal reparationsfonder – en för varje lägenhet.
Reparationsfonderna kallas ibland för underhållsfonder. Ibland slopas de inre fonderna. Dispositionsfond är ett ålderdomligt uttryck för en summering av den del av årets vinst som inte bokförs på övriga fonder. I nutida redovisning innebär detta balanserat resultat eller balanserade vinstmedel. Begreppet amorteringsfond ser man i vissa föreningar. Här avsätter man pengar för att göra en större amortering om några år.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi under verksamhetsåret och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs.

Tvist

Om det uppstår en tvist mellan en bostadsrättsförening och en medlem kan man vända sig till Hyresnämnden för att få hjälp med medling. Läs mer på hyresnamnden.se.

En tvist mellan en konsument och en näringsidkare kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister som uppkommer mellan två bostadsrättshavare prövas i tingsrätten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?