Är företaget ansvarigt för alla fel på varan?

Företaget ansvarar enligt lag för alla fel som fanns med när du köpte varan. Det kan till exempel gälla fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses vara ursprungliga fel och då ska säljaren åtgärda dem utan kostnad för dig.

Om du själv orsakat felet, till exempel genom att inte följa skötselråden som följer med, har företaget inget ansvar för felet på varan. Reklamationsrätten gäller alltid tre år, men efter sex månader måste du som konsument kunna visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Mer information finns på Konsumentverkets webbplats. 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?