En näringsidkare hotar med inkasso, men jag anser att jag inte är skyldig att betala denne. Vad gör jag?

Om du anser att fakturabeloppet är felaktigt, eller att det inte överhuvudtaget finns ett avtal mellan näringsidkaren och dig ska du göra följande:
  1. Skriftligen meddela näringsidkaren att du bestrider fakturan, eller delar av den.
  2. Förklara varför du bestrider fakturan och begära ett skriftligt svar inom sju arbetsdagar.

Om näringsidkaren trots ditt bestridande skickar fordran till inkasso ska du bestrida även till inkassobolaget.

Läs om inkassolagen på Datainspektionens webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?