Garanti. Vad betyder det?

En garanti är ett frivilligt åtagande för säljaren. Åtagandet betyder att säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden.

Omfattningen av garantin bestäms av säljaren. Garantin får dock aldrig medföra att köparens rättigheter enligt lag försämras. Information om garanti ska lämnas skriftligen till köparen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?