Har jag alltid 30 dagar på mig att betala en faktura?

Nej. Det finns ingen regel som säger att du har 30 dagar på dig att betala en faktura. Om det finns bestämmelser om betalningsdag i ett avtal, gäller dessa. Om det inte avtalats om betalningsdag, ska du betala när säljaren kräver det.

Om du betalar via bank- eller postgiro är det bäst att vara ute i god tid. Ofta tar de tre vardagar för banken att överföra summan. Ett företag kan återkomma upp till tre år efter det att du köpt en vara eller tjänst och kräva betalning. För att slippa betala igen måste du kunna bevisa att du betalat. Det gör du enklast med hjälp av ett kvitto.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?