Jag har fått en faktura, men beloppet är högre än det vi kom överens om. Vad gör jag?

Du har inte rätt att hålla inne hela fakturabeloppet om du endast bestrider delar av den. Detta innebär att den del av fakturabeloppet du anser är rimlig/avtalsenlig ska du betala in till näringsidkaren.

Du ska naturligtvis i samband med att du håller inne med betalning skriftligen reklamera till näringsidkaren. Läs fråga Jag har fått en faktura på en vara jag inte beställt. Vad gör jag?

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?