Jag har fått en faktura på en vara jag inte beställt. Vad gör jag?

Meddela företaget skriftligen att du motsätter dig betalningskravet med en förklaring varför du inte anser dig betalningsskyldig. I brevet ska du ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om du har en sådan. Du ska även ange fakturanummer, datum och beloppet på den faktura som du bestrider.

Spara i bevissyfte alltid en kopia på brevet. När du har fått ett svar från det företag som anser sig ha ett krav mot dig kan du kontakta oss på konsumentrådgivningen för vidare hjälp i ärendet.

Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev. Det är tillräckligt att invända mot det första betalningskravet. Om företaget vänder sig till ett inkassobolag, får du ett nytt krav även från inkassobolaget. Det är då viktigt att du även bestrider detta krav skriftligen med samma procedur som ovan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?