Jag kommer inte överens med företaget jag köpt varan av. Vad gör jag?

I första hand bör du göra en skriftlig reklamation till företaget, och även begära ett skriftligt svar. Leder inte det till någon lösning kan du vända dig till konsumentrådgivarna i Helsingborgs stad.

Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket är gratis när det gäller tvister mellan konsumenter och företag. Som konsument måste du göra en skriftlig anmälan till ARN, som sedan fattar ett beslut om hur de tycker att tvisten ska lösas. Besluten är rekommendationer, men de flesta företag följer dem. Rådgör gärna med oss innan du gör din anmälan.

Läs mer om hur du anmäler på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Läs mer om hur du reklamerar på Konsumentverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?