Måste jag betala ett abonnemang även om jag flyttat och leverantören inte kan leverera tjänsten till den nya bostaden?

Ja, som huvudregel är du bunden av ditt abonnemang under bindningstiden även om du flyttar till en bostad där näringsidkaren inte kan leverera tjänsten. Ett undantag kan vara om ert avtal ger dig rätt att vid flytt säga upp avtalet i förtid.

Fråga operatören om det går att förkorta bindningstiden eller minska kostnaden på annat sätt, exempelvis genom att byta till en billigare tjänst under resterande avtalsperiod eller överlåta abonnemanget till någon annan.

Ett annat undantag kan vara om den som tecknat avtalet går bort. Dödsboförvaltaren bör i sådana fall skriftligen meddela motparten att abonnemangstecknaren har gått bort och att dödsboet önskar säga upp avtalet på grund av dödsfall.

Läs mer om dina rättigheter på Telekområdgivarnas webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?