Vad gäller om jag köper en begagnad bil av en privatperson?

När du köper en begagnad bil av en privatperson är det andra regler än konsumentlagarna som gäller. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister mellan privatpersoner. Du ska vända dig till en advokat om du hamnar i tvist med en annan privatperson.

Nyttig läsning på konsumentverkets webbplats:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?