Vilka krav kan jag ställa om det är fel på min vara?

Du har rätt att i första hand få varan reparerad. Om detta inte kan ske har du rätt att få varan omlevererad.

Om reparation och omleverans inte blir aktuellt, kan du begära prisavdrag om näringsidkaren inte inom skälig tid reparerar varan eller levererar en ny vara till dig. Summan på prisavdraget ska motsvara felets betydelse och omfattning.

Alternativet till prisavdrag är att du häver köpet, vilket betyder att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka. Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Observera att säljaren alltid har rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans (om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig), innan du kan kräva prisavdrag eller hävning.

Enligt Konsumentköplagen har du rätt att hålla inne så mycket betalning som krävs (som säkerhet) på grund av att varan är felaktig.

Läs om konsumentköplagen Hallå konsuments webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?