Personalrestauranger

Personalrestauranger i Helsingborg som bedöms klara Livsmedelsverkets högsta krav när det gäller märkning, hygien och en säker hantering av livsmedel, får en smileydekal. I listan nedan hittar du alla smileymärkta personalrestauranger i kommunen.

Klicka på plusset för adress och eventuell webbplats.

Här kan du se en karta med alla verksamheter som har en smiley. Du kan filtrera på olika verksamheter genom att klicka i och ur kryssrutorna.