Skol- och förskolekök

En Smileydekal på entrédörren är tecknet på att skolrestaurangen har bedömts ha extra bra rutiner för livsmedelssäkerhet och redlighet vid den senaste kontrollen.

Klicka på plusset för adress och eventuell webbplats.

Se en karta med alla verksamheter som har Smiley. Du kan filtrera på olika verksamheter genom att klicka i och ur kryssrutorna.