Vi kontrollerar Helsingborgs grundvatten

Varje år kontrollerar miljöförvaltningen grundvattnet i Helsingborg i tre fasta mätpunkter. Punkterna utgörs av tre dricksvattenbrunnar, varav två är grävda (ytliga) och en är borrad (djup).

Provtagningen sker varje år under hösten och grundvattnet analyseras bland annat med avseende på kemiska bekämpningsmedel, metaller, näringsämnen, hårdhet och pH.

I vattnet hittas en del rester av kemiska bekämpningsmedel. Framförallt hittas atrazin och 2,6-diklorbensamid (BAM) samt deras nedbrytningsprodukter. Dessa ämnen har ingått i tidigare godkända så kallade totalbekämpningsmedel varav Totex var ett känt varumärke. Dessa totalbekämpningsmedel har använts mot ogräs på framförallt grusade och hårdgjorda ytor som gårdsplaner och liknande. Även kemiska bekämpningsmedel som används idag har hittats i grundvattnet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?