24 jun
Balansera Mera Promenad

24 juni 2021, 10:00 - 11:30

Mötesplats Rydebäck

Promenad med rörelse till i närområdet. Samling vid träffpunkten! Du behöver föranmäla dig till Kidist eller Ann om du vill delta på en träff på telefon 042-10 44 80. Det är begränsat antal deltagare per aktivitet.
Smittspridningen är fortfarande hög i Helsingborg, så det som gäller är att hålla avstånd, stanna hemma om man känner dig det minsta sjuk, eller om man bor med någon som har covid-19.