30 jun
Behöver du hjälp och stöd med din mobiltelefon, kom förbi så hjälps vi åt!

30 juni 2021, 13:30 - 15:00

Mötesplats Rydebäck

Samling vid träffpunkten! Du behöver föranmäla dig till Kidist eller Ann om du vill delta på en träff på telefon 042-10 44 80. Det är begränsat antal deltagare per aktivitet.
Smittspridningen är fortfarande hög i Helsingborg, så det gäller att hålla avstånd, stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, eller om du bor med någon som har covid-19.