20 okt
E-Commerce Park Open Sessions

20 oktober 2021, 10:00 - 12:00

Open Space Mindpark

Välkommen till E-Commerce Park Open Sessions!

E-Commerce Park är Sveriges enda e-handelshub som i allt dom gör, förenar e-handlare och experter under samma tak. Dom erbjuder CoWorking, en Academy med bla Sveriges enda E-handelsinkubator & ScaleUp program samt ett nätverksmedlemskap.

Dom är på plats på Mindparks Open Space för att svara på frågor kopplat till digital försäljning av produkter & tjänster. Dom besvarar gärna också frågor om hur du synliggör dig digitalt & marknadsför dig både organiskt & betalt.
Välkommen!
För mer information kontakta: Cornelia Molin 0733100726
Information in English-
E-Commerce Park is Sweden’s only e-commerce hub. They will be here at Open space to answer questions related to digital sales of products & services. They are also happy to answer questions about how to make yourself visible digitally & market yourself both organically & paid.
They’ll be at open space to answer questions related to digital sales of products & services. They are also happy to answer questions about how to make yourself visible digitally & market yourself both organically & paid.
Join us!
Or contact: Cornelia Molin 0733100726