En framtid vi skapar tillsammans!

En framtid vi skapar tillsammans!

Konferensen En framtid vi skapar tillsammans är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg. Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen kommer att hållas på Campus Helsingborg. Välkommen!

 

  • Campus Helsingborg
  • Universitetsplatsen 2
  • 25225
  • Helsingborg
  • 25 maj 2018, 09:30 - 16:00