5 dec
Föreläsning: Snöns historia med Mats Ekdahl

5 december 2021, 14:00 - 15:00

Helsingborgs Stadsbibliotek

Mats Ekdahl har haft många poster i svenskt offentligt liv som chefredaktör, generaldirektör, gästprofessor och styrelseledamot i SVT. Förutom Snöns historia har han skrivit böcker om press, reklam, Fahlmans konditori, skidåkning samt om ägg i matlagning, konst och litteratur. Tillsammans med gode vännen Tore Wretman skrev han tre böcker och för några år sedan gav Mats ut den första biografin om honom: Tore Wretman – Maten och Livet.
Fokus under samtalet kommer att ligga på hans bok Snöns historia. Boken är en generös och medkännande essä om snöns enorma betydelse genom historien och fram till i dag. Snön har gett oss hjältar, minnen, stolthet och är en av våra viktigaste naturresurser. Snöns historia och vår egen historia hänger tätt ihop. Hur snön mår säger nämligen mycket om hur vår planet mår. Det som händer med snön visar vart vi är på väg.