16 sep
Hub A Sustainable Tomorrow | Hållbarhets- och framtidskonferens

16 september 2021, 08:00 - 13:00

Mindpark

Välkommen till A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september!

Konferensen livesänds på ett antal lokala hubbar runt om i landet och Mindpark Helsingborg och Malmö är två av dessa! I Helsingborg har vi team:at ihop oss med Campus Vänner som erbjuder gratis biljetter till studenter – kontakta Campus Vänner för mer info!
Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser. Det regenerativa perspektivet baseras på lärdomar från naturen.
Under konferensen ska vi genomlysa regenerativa affärer utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.