30 sep
Konflikträdsla och tryckt stämning – eller öppet och rakt arbetsklimat

30 september 2021, 14:00 - 15:30

Digitalt evenemang

Book tickets now

– Prat bakom ryggen och osunda grupper – hur hantera?
​​​​- Hur ta det jobbiga samtalet utan att såra eller skapa konflikt?
– Stämmer det att svenskar är mer konflikträdda än andra?
– När passiv ilska döljer sig bakom ”rak och ärlig”
– Martyren, kritikern och andra konfliktsökare
– Att skapa ett positivt och öppet arbetsklimat

Vad gör man när arbetsklimatet är spänt? När samarbetet inte fungerar som det borde? Det är så lätt att fastna i en tystnadskultur eller i osunda grupperingar som talar illa om andra, istället för att ta tag i problemen. Följden är irritation, tryckt stämning och stress.

Konflikter uppstår i alla grupper, och kan leda till värdefulla förändringar om de behandlas på rätt sätt. Ett öppet och ärligt arbetsklimat har stor positiv inverkan på vår hälsa och prestation. Att sätta gränser och ta upp problem på ett konstruktivt sätt när det behövs är en mycket viktig social färdighet. Ett bra arbetsklimat skapar vi tillsammans.

 

Anmäl och läs mer här.