21 sep
Läs I Vinden (LIV)

21 september 2021, 16:00 - 18:00

Workshops riktade till ungdomar i åldrarna 15 – 25 år som på något sätt har en relation till psykisk ohälsa. Vi kommer att använda kreativt skrivande för att lära oss att hantera känslor, tankar och händelser. Vi kommer även att använda dessa texter för att bryta tabun och stigman runt psykisk ohälsa.

Aktiviteten sker varje tisdag under perioden 24 augusti till 9 november, klockan 16-18.

Vi börjar projektet med ett skrivläger under första veckan i september, där vi kommer lära känna varandra bättre. Vi avslutar projektet med ett återföreningsläger samt publika uppläsningar i november. I slutet av projektet kommer vi ha skapat ett forum tillsammans med ungdomarna där de kan få stöd av varandra samt känslan av att inte vara ensamma i sitt mående.

Vi har en informationsfilm på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eS1TTHBoKjw

Anmälan sker via mail till: contact@projectpocket.se

Ålder
15-25 år