Lunchmingel Helsingborgs företagsgrupper / Helsingborgs stad

18 maj 2022, 11:30 - 13:00

18 maj
Lunchmingel Helsingborgs företagsgrupper / Helsingborgs stad

Byggtakten är hög i Helsingborg, nu tar vi nästa steg i utvecklingen i de södra delarna av Helsingborg. Företag, infrastruktur, hamnflytt bl.a. För dig som företagare påverkar detta verksamhetsområde, infrastruktur, hamnflykt och dig. Kom därför för att lyssna och diskutera hur Helsingborg stad arbetar med planen, Stadsplan Södra Staden i kombination med ett lokalt stadsutvecklingsarbete – Gåsebäcksprojektet. Staden vill gärna ha en dialog om översiktsplanen.

Vad handlar det om då? Tyngdpunkt på södra stadsdelarna och stadsutveckling. T.ex. kommer containerhamnen flyttas till ett läge söderut och då finns tankar på ett hamncity för verksamheter där verksamheter kommer få helt nya förutsättningar. I vissa läge kryper boendeutveckling in på nuvarande verksamhetsområde och det vill vi gärna berätta om hur vi staden tänker på lite längre sikt – perspektivet är långt bort 2050. Mer i närtid så utvecklas Gåsebäck med flera nya delprojekt både vad gäller boende på helt nya platser, nytt innehåll i brandstationen och för företagen som finns i området är detta ju absolut relevant att få en bild av vad so sker och hur fort men också hur vi som stad vill involvera de i denna utveckling.
Gäster denna mingellunch är Dennis Kerkhof Helsingborgs stads projektchef och översiktsplanarkitekt Charlotte Svensson

Lunchmingel Helsingborgs företagsgrupper / Helsingborgs stad

  • Längd 2 timmar
  • Plats Brandstationen Gåsebäck
  • Ålder Upp till 100 år
Tillgänglighet på platsen
  • Accessible toilet

Plats

  • Brandstationen Gåsebäck
  • Gåsebäcksv 2
  • 25227 Helsingborg

Arrangör

Helsingborgs Företagsgrupper