1 nov
Making your own dress

1 november 2021, 12:00 till 2 november 2021, 16:00

Project Pocket

Skapa din egna klänning!
Vi erbjuder en workshop där du första dagen får lära dig grunderna i hur du använder en symaskin och hur du kan designa en klänning. Dag två går ut på att färdigställa din design och sy klart din klänning utefter din egna design. Tillsammans kommer vi ha en utställning den 6 november där du får visa upp ditt verk. Verktyg och material finns att använda och låna på plats.
Välj en av två tillfällen.

Aktiviteten hålls på engelska.

Tillfälle 1: måndag 1 november, tisdag 2 november & lördags 6 november
klockan 12.00-16.00

Tillfälle 2: onsdag 3 november, torsdag 4 november & lördag 6 november
klockan 12.00-16.00

Ålder: 13-15 år

Plats: Project Pocket, Västra Sandgatan 6 252 25 Helsingborg

Anmälan:
Anmäl dig genom att mail ditt namn, telefonnummer och vilket tillfälle du önskar till jiangzhuoxu123@gmail.com

Create your own dress!
We offer a workshop where you on the first day will learn the basics of how to use a sewing machine and how to design a dress. Day two is about completing your design and sewing your dress according to your own design. Together we will have an exhibition on November 6 where you can show your work. Tools and materials are available to use and borrow on site.

Choose one of two occasions.

The activity is held in English.

Occasion 1: Monday 1 November, Tuesday 2 November & Saturday 6 November at 12.00-16.00

Occasion 2: Wednesday 3 November, Thursday 4 November & Saturday 6 November at 12.00-16.00

Age: 13-15 years

Location: Project Pocket, Västra Sandgatan 6 252 25 Helsingborg

Registration:
Sign up by emailing your name, phone number and what occasion you want to jiangzhuoxu123@gmail.com

Ålder
13-15 år