Prat & Mat

Prat & Mat

Har du ett barn som behöver extra stöd på grund av funktionsnedsättning eller stödjer du en partner som blivit sjuk eller funktionsnedsatt? Har du vuxit upp med ett funktionsnedsatt syskon? Är du ung och har en förälder som blivit sjuk? Prat & Mat är lunchträffar för anhöriga mitt i livet. En möjlighet för dig att komma och träffa andra i liknande situation.

Lunchträffar för anhöriga som vårdar eller stödjer sitt barn, partner, förälder, vän eller annan närstående som har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Ingen anmälan. Uppge “Prat & Mat” vid betalning, vi rabatterar lunchen med 10% .

Har du några frågor? Kontakta Anna Pihlqvist på 073-231 57 51 eller Madeleine Lindqvist på 070-210 48 26

  • Restaurang Creo
  • Möllegränden 8
  • 252 23
  • Helsingborg
  • 24 april 2018, 11:30 - 12:30
  • 8 maj 2018, 11:30 - 12:30
  • 22 maj 2018, 11:30 - 12:30