20 sep
Promenad – samling vid träffpunkt Rydebäck

20 september 2021, 09:30 - 10:30

Mötesplats Rydebäck

Vi promenerar tillsammans i närområdet.