RådRum- stöd och vägledning i samhället

RådRum- stöd och vägledning i samhället

RådRum ger rådgivning till dig som behöver stöd och vägledning för att ta dig vidare i samhället, utan kostnad och opartiskt. Tillsammans med en frivillig rådgivare kan du få hjälp med att förstå och ta tillvara på dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället och hitta lösningar på olika problem i vardagen. Det kan vara att få kontakt med rätt myndighet, rätt person eller hjälp med att fylla i en blankett.

Du är alltid välkommen till RådRum, oavsett vilken fråga du har. Våra rådgivare har olika bakgrund och kan många olika språk. Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Bildningsförbundet Sensus, Individuell Människohjälp, Malmö Stad och Region Skåne. Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

  • Stadsbiblioteket
  • Bollbrogatan 1
  • 252 25
  • Helsingborg
  • 29 maj 2018, 14:00 - 18:00
  • 31 maj 2018, 10:00 - 12:00