RumEtt c/o Helsingborg

RumEtt c/o Helsingborg

Under ett par veckor i sommar byter RumEtt adress. Vi tar oss utanför Dunkers för att sprida energi, kreativitet och skapande till alla i Helsingborg.

RumEtt är mötesplatsen för alla unga vuxna där vi ger plats för kreativt skapande. Det är du som är RumEtt. Det är dina idéer och din skaparglädje som får saker att hända på riktigt.

Webbadress:https://dunkerskulturhus.se/besoka/rumett/

Facebook: https://www.facebook.com/dunkersrumett/

Plats: Gröningen, Helsingborg

 • Gröningen
 • Gröningen
 • Helsingborg
 • 25 juni 2018, 13:00 - 18:00
 • 26 juni 2018, 13:00 - 18:00
 • 27 juni 2018, 13:00 - 18:00
 • 28 juni 2018, 13:00 - 18:00
 • 29 juni 2018, 13:00 - 18:00
 • 2 juli 2018, 13:00 - 18:00
 • 3 juli 2018, 13:00 - 18:00
 • 4 juli 2018, 13:00 - 18:00
 • 5 juli 2018, 13:00 - 18:00
 • 6 juli 2018, 13:00 - 18:00