24 nov
Sagostund med TAKK

24 november 2021, 10:00 - 10:30

Ringstorps bibliotek

Välkommen på en sagostund på Ringstorps bibliotek där vi använder tecken som stöd. Detta underlättar förståelsen och främjar språkinlärningen.
Anmäl dig genom att maila till caroline.karlsson2@helsingborg.se