Samtalscirkel om livsfrågor

15 februari 2023, 18:00 - 20:15

15 feb
Samtalscirkel om livsfrågor

Samtalscirkeln träffas under kravlösa former i en grupp på cirka 5 – 8 personer. Vi fikar och pratar om frågor som kan beröra oss på djupet, men som vi sällan sätter ord på.
Samtalsledare är Pia-Lotta Bylund, beteendevetare och coach med existentiell inriktning.
När du anmäler dig anmäler du dig till alla fyra träffar.
Dessa tillfällen går alla på kvällstid, men samma samtalscirkel ges även på dagtid.

Du hittar samtalcirklen och all information här.

Om samtalscirkeln
Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som drömmar och rädslor, tillhörighet och ensamhet, mening och tomhet, kan det bli lite lättare att hantera.
Samtalscirkeln använder samtalsmodellen Öppna kort. Det är en modell för existentiella samtal som har tagits fram med förhoppningen att fler ska reflektera, handla och känna efter kring viktiga livsfrågor. Den här modellen vill ge plats för både det ljusa och mörka i livet och bygger på nio ordpar som lyfter fram olika klassiska och allmänmänskliga existentiella teman.
1984 vidgade WHO (Världshälsoorganisationen) sitt hälsobegrepp till att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också omfatta existentiell/andlig hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Behovet av existentiella samtal har uppmärksammats även i Sverige, och därifrån kommer inspirationen till bland annat samtalsmodellen Öppna kort. Läs gärna mer på öppnakort.se

Gör anmälan nedan eller via mail till Pia-Lotta Bylund på pia-lotta.bylund@medborgarskolan.se
Är du intresserad av att vara med i en samtalscirkel men inte kan dessa datum så maila gärna Pia-Lotta så får du inbjudan till nästa cirkel.

Samtalscirkel om livsfrågor

  • 15 februari 2023, 18:00 - 20:15
  • Längd: 2 timmar 15 minuter

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.