27 okt
Shared reading på träffpunkt Rydebäck

27 oktober 2021, 13:30 - 15:00

Mötesplats Rydebäck

I Shared reading läser vi tillsammans och skapar mening utifrån våra olika erfarenheter. Inga förberedelser krävs. Alla är välkomna, oavsett läsvana.