29 sep
Självhjälpsgrupp för anhöriga – Att leva nära någon med psykisk ohälsa

29 september 2021, 17:00 - 18:30

Habiteum

Du kan delta i en serie träffar för reflektion och samtal om situationen idag och vägen vidare. Gruppen vänder sig till dig som lever nära en annan vuxen människa med psykisk ohälsa, det kan vara ditt barn, partner, förälder, vän eller släkting.

Självhjälpsgrupper: Att få träffa andra i en liknande situation som förstår, gör ofta att man mår bättre och kan få stöd och förståelse. De första gångerna gruppen träffas finns en igångsättare med för att ge stöd och för att etablera riktlinjer och förhållningssätt. När igångsättaren avslutat sin medverkan är gruppen deltagarstyrd. En självhjälpsgrupp bygger på frivillighet där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Var och en får möjlighet att prata om sin situation, lyssna till andra och tillsammans kan ni ge varandra styrka att gå vidare.

 

Ålder
18-100 år