28 okt
Språkcafé på träffpunkt Söder

28 oktober 2021, 10:45 - 12:15

Träffpunkt Söder

Språkcafe – Mötas i vänskaplig atmosfär, där alla kan känna sig välkomna oberoende av förkunskaper i svenska.

För allas bästa

Coronapandemin är inte över så fortsätt att tänka på att hålla avstånd och var noga med handhygienen.
Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, eller bor med någon som har covid-19.